Kako zamrznuti šparoge (jer ste malo pretjerali na farmerskoj pijaci)